Disclaimer

Auteursrecht
Het materiaal en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholtens Holding Groep B.V.

 

E-mail
Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van de Scholtens Holding Groep B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan de Scholtens Holding Groep BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mailbericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt de Scholtens Holding Groep B.V. u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Scholtens Holding Groep B.V. u op
de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

Laura, HR Manager

“Ik heb nieuwe vacatures online gezet. Word jij onze nieuwe collega?”

Daag jezelf uit en kom werken bij de Scholtens Groep.